پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی هدف: پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی توسط هاجسون و راچمن (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است. این پرسشنامه وسواس فکری – عملی ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

دانلود پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده هدف: بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوک، مشکلات توجه- ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی، اضطراب- گوشه گیری) پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان ...
0
پرسشنامه تربیت بدنی روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران هدف: پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران سنجش ميزان پرخاشگري و خشم رقابتي در ورزشكاران می باشد. تعداد سوال: ۱۲ تعداد خرده مقیاس: ۳ شیوه نمره گذاری ...
0
پرسشنامه مدیریت

دانلود رایگان پرسشنامه تعارضات سازمانی هدف: پرسشنامه تعارضات سازمانی دارای ۹ سوال می باشد و هدف اصلی آن بررسی میزان تعارضات درون سازمانی از سه بعد تعارض مرئوس، تعارض با رئیس و تعارض با همردیفان است. تعداد سوال: ...
0
پایان نامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره

دانلود پایان نامه بررسی میزان افسردگی دانش‌آموزان دوره متوسطه و رابطه آن با موفقیت تحصیلی آنان چکیده: در پایان نامه بررسی میزان افسردگی دانش‌آموزان دوره متوسطه اختلالات خلقی از جمله عواملی هستند كه بر رفتار و طرز تفكر ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران DSQ هدف: پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) توسط آندرز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تنظیم شد .این پرسشنامه براساس پرسشنامه اولیه باند و همکاران که در ۱۹۸۳ تهیه شده بود تحول ...
0
آموزش خطاهای شناختی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره

دانلود مجموعه آموزش خطاهای شناختی آموزش خطاهای شناختی، الگوهای تفکر اغراق شده یا غیر منطقی هستند که برای فرد نهادینه شده‌اند و باعث وضعیت ناخوشایند روانی فرد مخصوصا افسردگی، اضطراب و .. می‌شوند. به عبارت دیگر تحریفات شناختی ...
0
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره

دانلود کارگاه سلامت جنسی ویژه روابط زناشویی دانلود کارگاه کاربردی و آموزشی سلامت جنسی ویژه روابط زناشویی و زوج‌های جوان این کارگاه سلامت جنسی زنان و مردان را با مهارت ها، عادات، و نگرش های یک رابطه زناشویی ...
1
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

دانلود پرسشنامه آزمون خود شکوفایی جونز و کرندال هدف: خودشکوفایی یعنی میل به بهتر شدن نسبت به آنچه که یک فرد هست و آن چیزی شدن که فرد ظرفیت شدن آن را دارد. به عبارت دیگر خودشکوفایی فرایند رشد ...
0