آرشیو برای می 2016

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

کارگاه آموزش درمان شناختی-رفتاری یا CBT
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره

کارگاه آموزش درمان شناختی-رفتاری یا CBT باتوضیح کامل و کاربردی این متد درمانی دارای سطح کاملی از آموزش آکادمیک به زبان فارسی می‌باشد. رفتار درمانی شناختی که به اختصار CBT نیز یاد می‌شود، یک رویکرد روان‌درمانی است، که ...
3
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی با هدف بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی تعداد سوال: ۲۱ تعداد ابعاد (عوامل):۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره

پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت، تمایل به استفاده از خدمات) تعداد سوال: ۲۵ ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) با هدف ارزیابی میزان تحمل پریشانی هیجانی از ابعاد مختلف (تحمل، جذب، ارزیابی، تنظیم) تحمل پریشانی، از سازه‌های معمول برای پژوهش در زمینه بی‌نظمی عاطفی است. تحمل پریشانی را توانایی فرد در تجربه و ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه سبک زندگی ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، پیشگیری از حوادث ...
0