پرسشنامه باور به جهان آخرت

پرسشنامه باور به جهان آخرت

پرسشنامه

پرسشنامه باور به جهان آخرت  ، ارزیابی و تحلیل میزان باور  به جهان آخرت در افراد مختلف

  • تعداد سوال: ۸
  • شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد
  • روایی و پایایی: دارد
  • منبع: دارد
  • نوع فایل: ورد – DOC – DOCX

 

منبع:

گل پرور، محسن، جوادیان، زهرا، استیرقی، الهام، عریضی، حمیدرضا، (۱۳۹۰)، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه هاي باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانۀ اسلامی، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۹۰، ص ص ۱۲۵-۱۴۱٫

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

جهت دانلود پرسشنامه باور به جهان آخرت برروی دکمه زیر کلیک کنید


خرید و دانلود فایل

این پرسشنامه دارای ۸ گویه بوده و هدف آن ارزیابی میزان باور به جهان آخرت در افراد می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش گل پرور و همکاران (۱۳۹۰) روایی صوري و محتوایی این پرسش نامه از طریق نظر تخصصی بررسی شده است. روایی پرسش نامه نیز از طریق روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نوع واریماکس)، روایی معیار از طریق محاسبۀ همبستگی این پرسش نامه با پرسش نامه هاي و تعیین توان پیش بینی باور به جهان آخرت براي «اخلاق کاري اسلامی» و «عادلانه براي دیگران» پیش بینی باور به دنیاي عادلانه براي دیگران و اخلاق کاري اسلامی در حضور باور به جهان آخرت عادلانۀ اسلامی بررسی شده است. پایایی پرسش نامه، از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد، و برابر با ۸۱/۰ به دست آمد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی