پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

پرسشنامه

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی که هدف آن سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی (نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان) می باشد.

  • تعداد سوال: ۳۷
  • تعداد ابعاد (عوامل): ۲
  • شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد
  • روایی و پایایی: دارد
  • منبع: دارد
  • نوع فایل: ورد – DOC – DOCX

 

منبع:

زاده محمدی، علی، احمدآبادی، زهره، حیدری، محمود، (۱۳۹۰)، تدوین و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره ۳، پاییز ۹۰، ۲۲۵-۲۱۸٫

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

جهت دانلود پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی برروی دکمه زیر کلیک کنید


خرید و دانلود فایل

اين پرسشنامه داراي ۳۷ سوال بوده و هدف آن سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی (نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش قربان دوردی نژاد (۱۳۹۳) از روش روایی سازه (تحلیل عامل تأییدی) و پایایی (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد. پایایی این پرسش‌نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ۹۳۷/۰به دست آمد. در نتایج حاصل از محاسبه تحلیل عامل تأییدی، چهار عامل شناسایی شد که نگرش درباره  اهمیت  زبان، نگرش والدین نسبت به یادگیری زبان فرزندان، نگرش  نسبت به سخنگویان بومی و انگیزه گرایشی نسبت به یادگیری زبان را، اندازه گیری می کنند. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش، می توان گفت که این پرسش‌نامه از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده یک مدل مناسب مفهومی را درباره نگرش و انگیزش یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی را، به دست می دهد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی