پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

پرسشنامه

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا که هدف آن بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری می باشد.

  • تعداد سوال: ۱۵
  • شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد
  • روایی و پایایی: دارد
  • منبع: دارد
  • نوع فایل: ورد – DOC – DOCX

 

منبع:

رنجبریان، بهرام؛ کابلی، مجیدرشید؛ صنایعی، علی؛ حدادیان، علیرضا. (۱۳۹۱). تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران. مجله مدیریت بازرگانی، دوره ۴، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۷۰-۵۵٫

ابراهیمی، ابوالقاسم؛ منصوری، سیدحسین. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتی بر تمایلات رفتاری مشتریان. فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۹۲، صص ۱-۱۴٫

محمد مقیمی، مجید رمضان. پژوهشنامه مدیریت. مدیریت بازرگانی.

Andread Eggert, Wolfgang Ulaga, “Customer perceived value: a substitute for satisfaction for satisfaction in business market?” , Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 17 , No. 2/3, 2000, pp. 107-118.

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

جهت دانلود پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا برروی دکمه زیر کلیک کنید


خرید و دانلود فایل

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نه موافقم نه مخالفم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

تفسیر نتایج

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: …………..

  • امتیاز ۷۵ -۵۵: نشان می دهد که مشتری برای سازمان ارزش بسیار بالایی قائل است.
  • امتیاز ۵۵-۳۵: نشان می دهد که مشتری برای سازمان ارزش نسبتاً بالایی برخوردار می باشد.
  • امتیاز زیر ۳۵: نشان می دهد که مشتری برای سازمان ارزش پایینی قائل است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش رنجبریان و همکاران (۱۳۹۱)  پاسخ دهندگان از طريق يك نظرخواهي رسمي با سوالات، مواجه شدند و روايي محتوايي پرسشنامه تأييد گرديد.

در پژوهش رنجبریان و همکاران (۱۳۹۱) جهت تاييد پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. در مرحله اول، ۳۰ پرسشنامه، توزيع و جمع آوري گرديد كه ضريب آلفاي كرونباخ برابر با ۷۹/۰ محاسبه شد.  نتايج تحليل آلفاي كرونباخ نشان داد كه با حذف برخي سوالات، افزايش قابل ملاحظه اي در همبستگي دروني گويه ها، حاصل مي گردد. لذا اصلاحات لازم انجام گرديد و ۳۰ پرسشنامه جهت پيش آزمون دوم، توزيع و جمع آوري گرديد . نتايج نشان داد كه ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه برابر با ۹۲/۰ است. بنابراين مي توان ادعا كرد كه اعتبار ابزار گرد آوري داده ها، مطلوب بوده است.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی