آرشیو ازدانش دوست

دانش دوست

106 پست 10دیدگاه

درباره نویسنده

دانش دوست پست

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی هدف: پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی توسط هاجسون و راچمن (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده هدف: بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوک، مشکلات توجه- ناپختگی، پرخاشگری ...
0

پرسشنامه تربیت بدنی روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران هدف: پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران سنجش ميزان پرخاشگري و خشم رقابتي در ورزشكاران می باشد. ...
0

پرسشنامه مدیریت
دانلود رایگان پرسشنامه تعارضات سازمانی هدف: پرسشنامه تعارضات سازمانی دارای ۹ سوال می باشد و هدف اصلی آن بررسی میزان تعارضات درون سازمانی از سه بعد تعارض مرئوس، ...
0

پایان نامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
دانلود پایان نامه بررسی میزان افسردگی دانش‌آموزان دوره متوسطه و رابطه آن با موفقیت تحصیلی آنان چکیده: در پایان نامه بررسی میزان افسردگی دانش‌آموزان دوره متوسطه اختلالات خلقی ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاران DSQ هدف: پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) توسط آندرز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تنظیم شد .این پرسشنامه براساس پرسشنامه اولیه ...
0

آموزش خطاهای شناختی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
دانلود مجموعه آموزش خطاهای شناختی آموزش خطاهای شناختی، الگوهای تفکر اغراق شده یا غیر منطقی هستند که برای فرد نهادینه شده‌اند و باعث وضعیت ناخوشایند روانی فرد مخصوصا ...
0

روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
دانلود کارگاه سلامت جنسی ویژه روابط زناشویی دانلود کارگاه کاربردی و آموزشی سلامت جنسی ویژه روابط زناشویی و زوج‌های جوان این کارگاه سلامت جنسی زنان و مردان را ...
1

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه آزمون خود شکوفایی جونز و کرندال هدف: خودشکوفایی یعنی میل به بهتر شدن نسبت به آنچه که یک فرد هست و آن چیزی شدن که فرد ظرفیت ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند هدف: پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، ...
0