حذف شرط: خرید پرسشنامه‌ رضایت شغلی بري فیلد و روث خرید پرسشنامه‌ رضایت شغلی بری فیلد و روث

حذف شرط: خرید پرسشنامه‌ رضایت شغلی بري فیلد و روث خرید پرسشنامه‌ رضایت شغلی بری فیلد و روث

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه‌ی رضایت شغلی بری فیلد و روث ،هدف: ارزیابی میزان رضایت شغلی تعداد سوال: ۱۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد منبع: دارد ...
0