خرید پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

خرید پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)  که هدف آن سنجش آرزوهای شغلی زنان می باشد. تعداد سوال: ۸ تعداد ابعاد (عوامل): ۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد ...
0