خرید پرسشنامه افسردگی بک - فرم بلند

خرید پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند ،هدف: بررسی نشانه های عاطفی، شناختی و جسمانی افسردگی افراد تعداد سوال: ۲۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0