خرید پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

خرید پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان که هدف این پرسشنامه بررسی میزان افسردگی در کودکان و نوجوانان می باشد. تعداد سوال: ۱۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی ...
0