خرید پرسشنامه علایم اعتیاد

خرید پرسشنامه علایم اعتیاد

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده) که هدف آن  بررسی علایم اعتیاد (ارزیابی میزان احتمال اعتیاد فرد) می باشد. تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ ...
0