خرید پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

خرید پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)  ،که  هدف آن اندازه گیری عملکرد کارکنان در حوزه وظایف شغلی و سازمانی می باشد.   تعداد سوال: ۱۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر ...
0