دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده  براساس مدل مارسیک و واتکینز(DLOQ) ،هدف: ارزیابی سازمان ها در ابعاد یادگیری فردی، تیمی و سازمانی تعداد سوال: ۴۳ تعداد مولفه (عوامل): ۳ شیوه نمره ...
0