دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف مدیریت زمان در افراد تعداد سوال: ۱۴ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0