دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد هوش عاطفی

دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد هوش عاطفی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد هوش عاطفی  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی.   تعداد سوال: ۲۰ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد ...
0