دانلود رایگان پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان

دانلود رایگان پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان، هدف: ارزیابی انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان تعداد سوال: ۱۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0