دانلود پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

دانلود پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی،که هدف آن بررسی میزان جامعه پسندی افراد می باشد. تعداد سوال: ۱۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد ...
0