دانلود پرسشنامه آناليز وب سايت

دانلود پرسشنامه آناليز وب سايت

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آناليز وب سايت که هدف آن بررسی میزان استفاده شرکت از سایت اینترنتی می باشد. تعداد سوال: ۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0