دانلود پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

دانلود پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول که هدف آن ارزیابی آگاهی از ارزش اقتصادی محصول خاصی می باشد. تعداد سوال: ۷ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد ...
0