دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی ،هدف: بررسی ابعاد ساختار سازمانی. تعداد سوال: ۱۴ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد منبع: ...
0