دانلود پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف مدیریت زمان در افراد تعداد سوال: ۱۴ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد چهارگانه مدیریت زمان (تدوین اهداف و اولویت بندی، مکانیک مدیریت زمان، کنترل بر زمان، برقراری نظم و سازماندهی) تعداد سوال: ...
0