دانلود پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

دانلود پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اخلاق کار گریگوری که هدف آن بررسی اخلاق کار از ابعاد مختلف (علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار) می باشد. تعداد ...
0