دانلود پرسشنامه استعداد اعتیاد نوجوانان ایرانی (ASQ-AV)

دانلود پرسشنامه استعداد اعتیاد نوجوانان ایرانی (ASQ-AV)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه استعداد اعتیاد نوجوانان ایرانی (ASQ-AV) هدف: ارزیابی میزان استعداد نوجوانان به ابتلا به اعتیاد از ابعاد مختلف (نارضایتی درونی، رفتارهای مخاطره آمیز، غیر قابل اعتماد بودن، خودنمایی، افکار ...
0