دانلود پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

دانلود پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت
پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)  ،هدف: سنجش سه حوزه افکار اضطرابی (نگرانی سلامتی، نگرانی اجتماعی و فرانگرانی) تعداد سوال: ۲۱ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و ...
0