دانلود پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس

دانلود پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
 پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران که هدف آن بررسی انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) می باشد. تعداد سوال: ۱۵ تعداد ابعاد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس که هدف آن سنجش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان محصلان و دانشجویان می باشد. تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0