دانلود پرسشنامه روانشناسی

دانلود پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده هدف: بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوک، مشکلات توجه- ناپختگی، پرخاشگری ...
0

پرسشنامه تربیت بدنی روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران هدف: پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران سنجش ميزان پرخاشگري و خشم رقابتي در ورزشكاران می باشد. ...
0