دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت که هدف آن ارزیابی عملکرد سازمانی و ابعاد آن (توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط) می باشد. تعداد سوال: ۴۲ تعداد ابعاد (عوامل): ...
0