دانلود پپرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

دانلود پپرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 که هدف آن بررسی افسردگی، اضطراب، استرس در افراد می باشد. تعداد سوال: ۷ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0