دانلود کارگاه

دانلود کارگاه

آموزش خطاهای شناختی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
دانلود مجموعه آموزش خطاهای شناختی آموزش خطاهای شناختی، الگوهای تفکر اغراق شده یا غیر منطقی هستند که برای فرد نهادینه شده‌اند و باعث وضعیت ناخوشایند روانی فرد مخصوصا ...
0

تربیت بدنی حسابداری روانشناسی علوم تربیتی عمران کارگاه کامپیوتر مدیریت مشاوره مقاله
دانلود کارگاه مقاله نویسی کاربردی برای بسیاری از کسانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و عضویت در هئیت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی را دارندو ...
0

کارگاه تخصصی و کاربردی مصاحبه تشخیصی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
دانلود کارگاه تخصصی و کاربردی مصاحبه تشخیصی یکی دیگر از کارگاه های روانشناسی ارائه شده توسط مجموعه دانش‌دوست می‌باشد که در جهت دسترسی داشتن دانشجویان و متخصصین رشته‌های ...
0

کارگاه سکس تراپی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
کارگاه سکس تراپی بر اساس فرضی روش سکس تراپی (آمیزش درمانی) زوج بر مفهوم واحد زناشویی یا زوج به عنوان موضوع درمان متکی است . روش سکس درمانی ...
8

کارگاه طرحواره درمانی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
کارگاه طرحواره درمانی با توضیح کامل و شیوه های درمانی کارآمد شناختی رفتاری در یک مجموعه با شیوه آکادمیک و پیشرفته به زبان فارسی می‌باشد. طرحواره درمانی رویکردی ...
0

کارگاه آموزش درمان شناختی-رفتاری یا CBT
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
کارگاه آموزش درمان شناختی-رفتاری یا CBT باتوضیح کامل و کاربردی این متد درمانی دارای سطح کاملی از آموزش آکادمیک به زبان فارسی می‌باشد. رفتار درمانی شناختی که به ...
3