دکتر حسن حمیدپور

دکتر حسن حمیدپور

کارگاه طرحواره درمانی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
کارگاه طرحواره درمانی با توضیح کامل و شیوه های درمانی کارآمد شناختی رفتاری در یک مجموعه با شیوه آکادمیک و پیشرفته به زبان فارسی می‌باشد. طرحواره درمانی رویکردی ...
0